Tin tập đoàn
Chủ tịch Dabaco: Cổ phiếu DBC tăng không nhờ giá thịt lợn
Chủ tịch Dabaco: Cổ phiếu DBC tăng không nhờ giá thịt lợn

Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT Dabaco nói, giá cổ phiếu tăng gấp đôi từ đầu năm "không nhờ con lợn" mà tổng hòa từ nhiều yếu tố

Họp đánh giá kết quả SXKD Quý 2/2020 và triển khai kế hoạch Quý 3/2020 và 6 tháng cuối năm
Họp đánh giá kết quả SXKD Quý 2/2020 và triển khai kế hoạch Quý 3/2020 và 6 tháng cuối năm

Chiều nay ngày 01/7/2020, Hội đồng quản trị họp phiên mở rộng với các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát nhằm đánh giá kết quả SXKD Quý 2/2020;...

Họp đánh giá kết quả SXKD 2 tháng quý 2/2020 và triển khai kế hoạch tháng 6 và các tháng tiếp theo
Họp đánh giá kết quả SXKD 2 tháng quý 2/2020 và triển khai kế hoạch tháng 6 và các tháng tiếp theo

Sáng ngày 01/6/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và Giám đốc các đơn vị thành viên khu vực phía Bắc...

Dabaco: LNST 5 tháng đầu năm có thể đạt gần 600 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch năm
Dabaco: LNST 5 tháng đầu năm có thể đạt gần 600 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch năm

Dabaco: Những miếng ghép mô hình chăn nuôi quy mô lớn
Dabaco: Những miếng ghép mô hình chăn nuôi quy mô lớn

Dabaco theo đuổi mô hình chăn nuôi nông nghiệp quy mô lớn và công nghệ cao để vượt qua các biến động của thị trường.