Vắc xin
Phòng chống, kiếm soát dịch bệnh trên gà
Phòng chống, kiếm soát dịch bệnh trên gà

Giúp bà con biết được cách phòng bệnh bằng vaccin, loại chủng vaccin được khuyến cáo sử dụng, và các phương pháp phòng bệnh phổ biến khác. Đồng thời là...