Chuồng trại
Chuồng chăn nuôi gà
Chuồng chăn nuôi gà

Chăn nuôi gà ta, gà thả vườn trong là nghề có từ lâu đời của người nông dân , những năm trước đây phát triển tự phát tại nhiều địa phương, phát huy ...