Đang thực hiện

Tin công ty

​Gà giống Dabaco được cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền

14/08/2020 15:07

Ngày 27/07/2020 Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco thuộc tập đoàn Dabaco Việt Nam vừa nhận được quyết định CHẤP NHẬN ĐƠN HỢP LỆ từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam ( Bộ Khoa Học Công Ngjệ ), về việc: Đăng ký nhãn hiệu độc quyền và Phân loại hàng hóa mang dịch vụ nhãn hiệu


Việc chứng nhận nhãn hiệu “GÀ GIỐNG DABACO” góp phần đảm bảo chất lượng, duy trì danh tiếng sản phẩm của Tập đoàn Dabaco Việt Nam. Sau khi được bảo hộ, nhãn hiệu “GÀ GIỐNG DABACO” sẽ do Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ quyền nhãn hiệu.

Với việc đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu “GÀ GIỐNG DABACO”, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu này sẽ có thêm công cụ pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật thông qua việc quản lý và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Từ đó, góp phần đảm bảo chất lượng, duy trì danh tiếng sản phẩm, phát triển nhãn hiệu thành thương hiệu mạnh của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc mở rộng sản xuất, kinh doanh sản phẩm một cách bền vững và hiệu quả.

Tin DBC

Sản phẩm chính
Giải thưởng