Đang thực hiện

Tin tập đoàn

DBC đặt mục tiêu lãi hơn 246 tỷ đồng năm 2018

09/01/2018 13:24

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) đã thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu tổng doanh thu ước đạt hơn 9.296 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức thực hiện trong năm 2017.

Tuy nhiên, Công ty lại đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 281 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 246,34 tỷ đồng, giảm 23% so với năm 2017. Những con số này sẽ được trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong thời gian tới. Trong cơ cấu doanh thu của Dabaco, doanh thu từ thức ăn gia súc vẫn là nguồn thu chính.
 


Tuy đã đặt kế hoạch cho năm 2018, nhưng hiện tại Công ty vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh ước tính trong năm 2017 cũng như để ngỏ về khả năng hoàn thành kế hoạch đã đặt ra trong năm 2017 (9.265 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 320 tỷ đồng).
 
Thực tế, 2 quý đầu năm, Công ty bị lỗ do giá heo giảm mạnh. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần mới đạt gần 4.230 tỷ đồng, giảm 4,9%, lợi nhuận sau thuế hơn 136 tỷ đồng, giảm mạnh 65,29% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 42,5% so với kế hoạch.

Nguồn: Sưu tầm

Sản phẩm chính
Giải thưởng