Đang thực hiện

Tin tập đoàn

Đại biểu Nguyễn Như So: 'Phần lớn doanh nghiệp tư nhân không thể tiếp cận nguồn ưu đãi'

30/10/2019 16:51


Đại biểu Nguyễn Như So (Bắc Ninh) khẳng định kinh tế tư nhân là nguồn động lực cho nền kinh tế phát triển nhưng vẫn đang dưới dạng tiềm năng, chưa bứt phá để trở thành trụ cột mới của nền kinh tế.



Đại biểu Nguyễn Như So (Bắc Ninh).

Theo ông So, cần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân. Thời gian qua, có một số văn bản hỗ trợ kinh tế tư nhân nhưng phần lớn doanh nghiệp không thể tiếp cận, hưởng thụ nguồn ưu đãi đã được quy định.

Để tháo gỡ vấn đề này cần làm 3 việc, thứ nhất, phải có sự đột phá về cơ chế chính sách, thứ hai, cần tập trung phát triển nguồn nhân lực thông qua đổi mới các mảng, hoàn thiện giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.

Cuối cùng, cần thúc đẩy hoàn thiện cơ chế thị trường, xây dựng quảng bá thương hiệu, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, giúp kinh tế tư nhân nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.

Nhà nước phải đẩy mạnh khuyến khích, hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị, trình độ công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững.

Qua đó, mang lại thu hút kinh tế tư nhân, tham gia sâu vào lĩnh vực mà lâu nay vốn độc quyền của Nhà nước, như thiết kế, xây dựng hạ tầng, sân bay, đường cao tốc…

Đại biểu Nguyễn Như So nhấn mạnh: "Thực tế cho thấy đầu tư từ nguồn vốn tư nhân là hiệu quả, nhanh chóng hơn, tránh được hiện tượng tiêu cực. Do đó nhà nước cần mời gọi tư nhân vào các dự án này với những chính sách thân thiện".

Theo ông, cần phải đặt kinh tế tư nhân là động lực lớn, lan tỏa, lôi kéo các thành phần kinh tế khác, nhất là thành phần kinh doanh nhỏ lẻ; thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, hình thành trục liên kết theo chuỗi, hỗ trợ tính thị trường.

“Tư nhân được hưởng lợi, có việc làm, thực lực của nền kinh tế Việt Nam cũng tăng lên. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, chúng ta cần xây dựng thương hiệu quốc gia ghi dấu ấn trên bản đồ kinh tế thế giới, trở thành niềm tự hào của người Việt”, đại biểu đoàn Bắc Ninh cho biết thêm.
 

Theo báo NNVN

Nguồn: Sưu tầm

Sản phẩm chính
Giải thưởng