Đang thực hiện

Tin tập đoàn

​Dabaco được chấp thuận niêm yết trên HOSE

09/07/2019 11:36

Hơn 91 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Dabaco được chấp thuận niêm yết trên HoSE.
 


   Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có quyết định chấp thuận niêm yết gần 91,1 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam với mã chứng khoán DBC.

   Theo ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Dabaco, đây là mong muốn chung của tất cả cổ đông. Do có thông tin liên quan đến việc sáp nhập 2 sàn nên công ty chưa thực hiện. Tuy nhiên, quá trình sáp nhập kéo dài, do đó sau khi cổ đông thông qua, Dabaco sẽ chuyển niêm yết cổ phiếu sang sàn HoSE.

   Tại phiên họp thường niên 2019 vào cuối tháng 4, cổ đông đã thông qua chủ trương chuyển sàn niêm yết cổ phiếu DBC từ HNX sang HoSE.

   Năm 2019, Dabaco đặt mục tiêu doanh thu 10.401 tỷ đồng và lãi trước thuế 405 tỷ đồng, tăng lần lượt 53% và 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 356 tỷ đồng, trong đó lãi từ sản xuất kinh doanh chính 306 tỷ đồng và lãi từ lĩnh vực khác 50 tỷ đồng. Tập đoàn phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 15% trong 2019, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

   3 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 1.691 tỷ đồng, tăng 24% so với quý I/2018. Lãi sau thuế gấp đôi cùng kỳ đạt 20 tỷ đồng.

Tin DBC

Sản phẩm chính
Giải thưởng