Giống đặc sắc
GÀ THẢO DƯỢC DABACO
GÀ THẢO DƯỢC DABACO

Lựa chọn thực phẩm sạch, hữu cơ, an toàn và có lợi cho sức khỏe đang là xu thế tất yếu của Gà thảo dược DABACO.

9 CỰA DABACO - TÔN VINH BẢN SẮC VIỆT
9 CỰA DABACO - TÔN VINH BẢN SẮC VIỆT

“Voi 9 ngà, Gà 9 cựa, Ngựa 9 hồng mao” là những sản vật quý báu đã đi vào tiềm thức của mọi người dân nước Việt về thuở dựng nước của 18 đời...